Stresul oxidativ la pacientii cu acnee, cosuri, puncte negre si puncte albe

Stresul oxidativ la pacienţii cu acnee

Acneea este una dintre cele mai răspândite afecţiuni dermatologice iar patogeneza sa este determinată de o serie de factori.În cadrul acestui studiu, dorim să facem cunoscute consecinţele stresului oxidativ în cazul persoanelor ce suferă de acnee.La acesta au participat 43 de pacienţi cu acnee şi 46 de probe sănătoas , indicele stresului oxidativ determinat de enzima anti îmbătrânire numită catalază (CAT), glucoză 6 fosfat  dehidrogenază (G6PD) peroxid dizmutază (SOD) dioxid de siliciu-(MDA) în sângele venos au fost măsurate cu spectrometrul. Valorile obţinute au fost comparate cu cele are grupului sănătos unde a fost căutată legătura dintre gravitatea şi distribuţia acneei cât şi corelaţia fiecărei enzeme.Nivelurile de CAT şi G6PD au apărut a fi scăzute, în timp ce SOD şi MDA au fost mărite.Cu toate acestea, o legătură  între  statistică şi corelaţie nu a putut  fi identificată  între gradul de severitate şi  distribuţia leziunilor şi nivelul mediu al enzemelor.Mai mult decât atât, s-a descoperit că fiecare enzemă este legată de cealaltă.Aceste descoperiri ne arată că stresul oxidativ se găseşte şi la pacienţii cu acnee astfel că poate fi de ajutor prescrierea unui medicament cu antioxidanţi alături de celelalte medicamente menite să vindece această afecţiune.

Va recomandam produse naturale impotriva acneei, cosurilor, punctelor negre si punctelor albe din ulei 100% pur din arbore de ceai – tea tree oil de la Thursday Plantation.

thursday plantation ROMANIA ACNEE COSURI PUNCTE NEGRE EXCES DE SEBUM

Introducere

Acneea este una dintre cele mai des întălnite afecţiuni dermatologice specifică perioadei copilăriei târzii şi a adolescenţei. Datorită patogenezei sale complexe, următorii factori pot duce la apariţia acneei:hiperplasia sebacee,hiperkeratinizarea foliculara si hipercolonizarea bacteriala cat si reactiile imune si inflamatorii o pot cauza.Acneea Propionibacterium poate produce câteva tipuri de enzeme care joacă un rol important în procesul inflamatoriu (lipases, proteases şi hyaluronidases). Pe lângă asta, mulţi cercetători cred că patogeneza acneei nu poate f înţeleasă 100%.

Sebumul, produs de glandele sebacee, schimbările în conţinut şi alte tipuri de oxigen pot fi eliberate din pereţii foliculilor afectaţi, de asemenea se crede că acesta este motivul pentru progresul inflamaţiei în patogeneza bolii. Se ştie că unele medicamente utilizate pentru  vindecarea acneei  acţionează prin scăderea ROS.

Oxigenul care este un element vital şi existenţial al existenţei umane, poate produce substanţe reactive(superoxid de anion, peroxid de hidrogen, raicali de hidroxil) cunoscuţi ca ROS.Aceşti radicali sunt formaţi prin scăderea nivelului de oxigen în apă.În mod normal, producţia acestor radicali este lentă, aceştia fiind distruşi de către enzimele antioxidante  din cadrul celulelor.SOD, CAT, G6PD sunt câteva dintre cele mai importante enzime cu antioxidanţi.MDA este substanţa finală  a compuşilor peroxidici şi unul dintre indicatorii stresului oxidativ.Atunci când enzimele SOD şi CAT sunt insuficiente pentru  producerea stresul  oxidativ, ROS îşi intră în rol, începând peroxidarea compuşilor membranelor  organelor şi a celulelor.

Epiderma reprezintă prima barieră împotriva substanţelor infecţioase, acesta se poate obţine cu uşurinţă de la pacienţi, o mică cantitate fiind suficientă.Schimbarea acţiunilor  enzimelor antioxidante ale globuleleor roşii la pacienţi care suferă de această afecţiune poate fi interpretat ca o reacţie externă a organismului la creşterea stresului oxidativ.Se poate spune că  acţiunile enzimelor antioxidante mărite, pot avea un efect negativ asupra stresului oxidativ celular sau poate servi ca un mecanism de compensaţie.Cu toate că acneea este una dintre cele mai răspândite afecţiuni de pe glob, s-au efectuat puţine studii cu privire la sistemele antioxidante în fiziopatologia acneei.În acest studiu, au fost măsurate nivelurile de enzime antioxidante in globulele roşii la pacienţii cu acnee, fiind comparate cu probele sănătoase.A urmat relaţia dintre gravitatea şi distribuţia leziunilor acneei şi nivelurile acestor enzime în sânge.Din moment ce nivelurile serului sunt foarte uşor influenţabile de diferiţi factori, aceste enzime au fost studiate în cadrul unor alte globule roşii faţă de cele folosite în alte studii.

Materiale şi tehnici

43 de pacienţi dintre care 30 de femei şi  46 de probe sănătoase incluzând 28 de femei au luat parte la acest studiu. Atât pacienţii cât şi cei sănătoşi nu au urmat tratamente cu vitamine şi medicamente anti-inflamatorii cu cel puţin 3 luni înaintea prelevării săngelui şi nu suferă de nicio altă afecţiune.Nu au avut probleme cu consumul de alcool sau tutun.Înainte de începerea studiului, fiecare persoană a fost informată cu vedere la scopul acestuia şi de asemenea s-a semnat un acord.Doar în cazul leziunilor de nuclomedonă erau încadrate în categoria de gravitate uşoară, bubiţele-pastule  gravitate moderată şi leziunile nodulo-chistice fiind cele severe. Distribuţia acestora cuprinde faţa şi restul corpului.Pacienţii şi controalele avea vărste cuprinse între 13 şi 35 (medie 20 ‚+- 4.3) şi între 14 şi 31 (medie 21 +- 4.2). 28 dintre  pacienţi au prezentat acne la nivelul feţei, în timp ce restul au avut atât pe corp cât şi pe faţă. 7 cazuri au avut o severitate uşoară,  31 moderată şi 5 au fost severe.

Toate probele de sânge au fost recoltate după 10-12 ore de la ultima masăm dimineaţa între 8 30 şi 10 30. Sângele preluat din venele antebraţului  a fost depus întrun recipient care conţinea EDTA potasiu metilen diamină acetat feric.Probele de sănge au fost centrifugate la 100 xg pentru 10 minute la 4 grade pentru a înlătura plasma. Stratul acoperitor de pe sedimentul ertrocitelor a fost separate cu grijă după înlăturarea plasmei. Eritrocitele au fost spălate de 3 ori cu 0.9% soluţie de NaCl  pentru a înlătura rămăşiţele de la plasmă. După fiecare procedeu, eritrocitele cu un amestec salin au fost centrifugate la 100 xg pentru 10 minute la 4 grade Celsius.Hemoliza a fost pregătită dintre celulele spălate pentru a măsura parametrii finalităţii biochimice.Acţiunile CAT au fost determinate prin măsurarea scăderii apei oxigenate la 230 nm prin metoda lui Beutler.Proba era formată din 1M Tris HC1 5m NaEDTA soluţie tampon (pH8) 1M soluţie tampon de fosfat (pH 7) şi 10 Mmh2O2. Acţiunea CAT a fost identificată în U/g hemoglobine.

Acţiunea SOD  a fost  măsurată în conformitate cu metoda descrisă de Fridovich. Această metodă foloseşte xantină şi oxidat de xantină pentru a creea radicali de  peroxid care să reacţioneze cu p+iodonitrotetrazolium violet (INT) pentru a forma o platformă de culoare ce măsoară 505 nm.Proba  este format din 0.01 M fosfat, 3-cyclohexilamino-1-propanesulfonicacid (CAPS) soluţie substrat(50 mM CAPS, 0.94 mM EDTA, saturated NaOH) cu  pH 10.2, soluţie de substrat (0.05 mM xanthine, 0.025 mM INT), and 80 U/L xanthine oxidase. Acţiunea  SOD  a fost identificată în U/g hemoglobin.

Acţiunea G6PD a fost localizată la  37°C conform lui Beutler [10]. Amestecul reacţiei conţine 1 M Tris-HCI pH 8, 6 mM glucoză-6-fosfat de  sodiu, 2 mM nicotinamide adenine dinucleotide fosfat (NADP), 0.1 M MgCl2, and haemolysate în volum total de 3 mL. Unitatea unei enzime  este cantitatea catalizată de către diminuarea a 1 mM of NADP pe minut. Rezultatele au fost identificate ca U/g hemoglobin.

Nivelul peroxidării cu lipide în proba de plasmă a fost identificat în MDA şi a fost măsurat în conformitate cu tehnica lui Ohkawa.Amestecul reacţiei conţinea  o probă de 0.1 mL, 0.2 mL de 8.1% sulfat de sodiu dodecyl 1.5 mL of 20% acid acetic , and 1.5 mL of 0.8% soluţie de apă  de acid thiobarbituric.Amestecul de Ph a fost ajustat la 3.5 iar volumul de 4mL cu apă distilată şi 5 mL de substanţă n-butanol şi piridină (15:1, v/v). Amestecul a fost agitat cu putere iar după centrifugare la 4000 rpm timp de 10 minute, absorbţia stratului organic a fost măsurată la 532nm.Rezultatele au fost identificate ca nmol-Ml

Nivelul hemoglobinei a fost măsurat cu Spectronic-UV120 prin metoda cyanomethemoglobin. A fost utilizat şi serul bovin ca şi criteriu.

Au avut loc testări statistice de către programul SPSS 10.0. Toate informţiile au fost oferite ca posibile devieri medie-standard. Statistica a fost folosită pentru a compara diferenţele de frecvenţă. Testul t va fi folosit pentru a compara valorile medii între grupuri.În cazul testării corelaţiei, a fost folosită metoda Spearman. Diferenţa statistică a fost de p < 0.05.

Rezultate

Vărsta şi sexul pacienţilor cât şi a grupului de control au fost asemănătoare (p > 0.05).Valorile medii ale nivelurilor SOD şi MDA erau mult mai mari la pacienţi faţă de grupul sănătos (4108 ± 661 (2800–5700) versus 2654 ± 520 (1755–3800) U/g Hb, p < 0.001 and 3.9 ± 0.60 (2.9–5.2) versus 2.1 ± 0.29 (1.5–2.7, 2.1) nmol/mL, p < 0.001, resp.).Pe de cealaltă parte, valorile medii ale nivelurilor CAT şi  G6PD au fost cu mult mai scăzute la pacienţi (8.5 ± 1.22 (6.4–11.1) versus 13.8 ± 2.31 (9.9–18.6) U/g Hb, p < 0.001 şi 6.7 ± 1.01 (5.2–9.1) versus 10.0 ± 2.02 (6.4–16.4) U/g Hb, p < 0.001, resp.). Cu toate acestea, nu a fost descoperită nicio diferenţă sau legătură între severitatea şi răspândirea bolii pe corp (p > 0.05).Nu există nicio legătură între vârsta şi sexul şi  serul antioxidant al enzimelor şi nivelurile de MDA în ambele grupuri (p > 0.05).

Discuţii

ROS sunt molecule toxice care joacă un rol esenţial în multe dintre bolile inflamatorii ale pielii.Acneea  propionibacterium face parte din această patogeneză şi  provoacă eliberarea unor factori termotactici care duc la acumularea de neutrodinare iar aceasta provoacă distrugeri ale foliculilor epiteliali după eliberarea unor factori inflamatorii ca enzemele cromozonilor fiind rezultatul fagocitozei.ROS este eliberat din acumularea de neutrodinare în ţesutul inflamat.Aceşti oxidanţi atacă ADN-ul sau lipidele membranelor provocând distrugeri chimice, inclusiv şi celor sănătoase. Scualenul, specific sebumului uman, protejează suprafaţa pieli de peroxidare  în timp ce produsele de peroxidare au efect acneeic, aflându-se în comedoane deschise sau inchise şi foarte concentrate.

Efectele antioxidante ale medicamentelor tetraclină, eritromicină, minociclină şi metronidazol care sunt utilizate în vindecarea acneei, sunt predominante  şi aceste efecte le conferă un avantaj, fiind preferate în locul altor medicamente.Metronidazolul nu are efect antibacterial.Însă peroxid de benzoyl are capacitatea de a induce un efect inflamator mediat de către stresul oxidativ pe lângă acţiunea antibacteriană.

Sistemele SOD CAT sunt formate din enzime antioxidante care au rolul de apărare împotriva toxicităţii oxigenului.SOD este o enzimă care se găseşte în citoplasmă şi asigură existenţa peroxidului de hidrogen.Cat distruge peroxidul de oxigen. În cadrul anumitor boli s-a descoperit că acest sistem SOD CAT poate fi afectat în măsura creşterii şi descreşterii sau în două direcţii diferite.În acest studiu, acţiunea eritrocitelor SOD s-a mărit la pacienţii cu acnee, dar eritrocitele  CAT au scăzut.Se bănuieşte că radicalii anioni superoxidaţi care sunt produşi din abundenţă de celule, determină scăderea CAT.Acest lucru demonstrează că nitraţii superoxidaţi de anion de asemenea, determină scăderea CAT.Akamatsu a descoperit că nivelul peroxidului de hidrogen creşte la pacienţii cu acnee.Putem crede că livelul SOD creşte ca o reacţie la stresul oxidant ce are loc ca rezultat al dezechilibrului antioxodanţilor în celulă.Basak a descoperit o acţiunea scăzută a SOD dar una mărită în CAT la leucocite.Am aflat astfel că  nivelul leucociteor SOD este mai mic faţă de cel al persoanelor sănătoase  în oricare alt studiu.În plus, sistemul SOD -CAT poate influenţa diferit eritrocitele şi leucocitele.

Indicele stresului oxidativ în celulă este nivelul peroxidului  iar produsul final este MDA.Există anumite studii care susţin că nivelul peroxidului e măreşte în cazul unei boli inflamatorii, această descoperire poate afecta ROS.În plus nivelurile mari de MDA la pacienţi poate scoate în evidenţă răul produs de ROS în grupul nostru de pacienţi cu toate că în cazul pacienţilor lui Besak, nivelul este normal.Aceste două rezultate diferite ne arată că sistemul de antioxidanţi poate fi afectată prin creşterea, scăderea sau menţinerea la nivel normal împotriva uneia  sau a mai multor consecinţe, ele pot fii analizate temeinic şi în următoarele studii.

În acest studiu s+a descoperit că G6PD este relativ scăzut în grupul nostru de pacienţi comparat cu grupul de control.G6PD este enzema cheie a fosfatului de pentoză.NADPH produsă de enzemă joacă un rol în protejarea echilibrului antioxidanţilor în celulă şi micşorarea stresului oxidativ.În plus, NADPH sunt obligatoriu nucleoide sub forma glutathionului redus în erythrosine, methemoglobin redus la oxyhemoglobină şi acţiunile CAT.Reducerea activităţilor CAT pot fi legate de mărirea radicalului superoxidelor sau de micşorarea activităţilor G6PD.Astfel că, în studiile efectuate recent s-a demonstrat că enzimele CAT au o structură tetramerică iar fiecare dintre monometrele sale leagă câte o moleculă NADPH

Contrar aşteptărilor noastre nu am găsit un nivel mărit al activităţii în aceste enzime şi MDA ca rezultat al gravităţii boli.Basak et al nu a putut găsi o legătură între severitatea bolii şi nivelul enzimelor. Acest lucru dovedeşte că echilibru antioxidanţilor poate fi afectat întro anumita măsură în organism.Această idee poate fi întărită prin mai multe cercetări. Mai mult decât atât, am descoperit că fiecare enzimă este legată de o alta. Aceste rezultate pot fi de ajutor în stabilirea tratamentului şi  a celui de după vindecarea bolii.

Aceste descoperiri arată clar că stresul oxidativ există şi în cazul acneei şi joacă un rol important în patogeneza sa.Acţiunile schimbate ale enzimelor responsabile de antioxidanţi a eritrocitelor la pacienţi poate fi un răspuns extern al organismului pentru a creşte stresul oxidativ.Atunci  când nivelurile antioxidanţilor sunt măsurate în ser, nu se poate determina originea acestor enzime. Această problemă a anormalităţilor enzimelor antioxidante este oarecum asemănătoare zicalei oul sau găina în cazul acneei.Tindem să credem că aceste schimbări nu reprezintă cauza însă pot fii consecinţa inflamaţiilor cutanate ale acneei. Cu toate acestea, s-au înregistrat câteva succese în folosirea NADH în cazul acneei rosacee, reuşind să trateze pacienţi astfel că aceste tratamente cu antioxidanţi pot fi folosite mai des în tratarea pacienţilor cu acnee.În plus, suplimentele orale de antioxidanţi  pot avea un efect în îmbunătăţire a eficacităţii sau evitarea potenţialelor efecte negative ale substanţelor terapeutice.Când se întocmeşte un tratament pentru acnee, trebuie luate  în considerare şi efectele synergestice prin selectarea substanţelor anti acnee care au mecanisme diferite de fucnţionare şi se concentrează pe patogenza acneei.Până la crearea unui noi medicament, se recomandă utilizarea unui produs cu antioxidanţi alături de tratamentul obişnuit pentru acnee.